საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელიგვარი

ტელეფონი 

(სამსახური)

ელჩი

868-54-04

მრჩეველი

ვახტანგ ანდღულაძე

868-54-04

მეორე მდივანი/საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

ვაჟა გვარამია

868-54-04

ფინანსური მენეჯერი

ქეთევან რამიშვილი

868-54-04

რეფერენტი

კრასიმირა განჩევა-წაბრია

868-54-04

კანცელარიის გამგე

თინა კბილაძე

868-54-04