საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის ძირითადი სფეროები:

საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას ტრადიციულად მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები აკავშირებთ. პოლიტიკური დიალოგი რეგულარულად იმართება, როგორც ორმხრივ ასევე მრავალმხრივ ფო

რმატებში. ორ ქვეყანას შორის არსებობს სოლიდური სახელშეკრულებო ბაზა, რომელიც არეგულირებს თანამშრომლობის თითქმის ყველა სფეროს. ბულგარეთის რესპუბლიკა აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას.

აღსანიშნავია, რომ ბულგარეთის რესპუბლიკა საქართველოს დახმარებას უწევს ევროკავშირის პროგრამის „თანამშრომლობა განვითარებისთვის“ (Development Cooperation Program) ფარგლებში.

2017-2019 წლებში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩო შეითავსებს საქართველოში ნატო-ს საკონტაქტო საელჩოს ფუნქციასაც.

დინამიურია თანამშრომლობა ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, კულტურისა და განათლების სფეროებში.

ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით, საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის არსებობს ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი სავაჭრო, ეკონომიკური, სამეცნიერო და ტექნიკური კომისიის ფორმატი. კომისიის უკანასკნელი - მე-5 სხდომა 2016 წლის 3 თებერვალს თბილისში გაიმართა.

ნაყოფიერია თანამშრომლობა საკანონმდებლო დონეზე, ორი ქვეყნის პარლამენტებში ფუნქციონირებს პარლამენტთაშორისი მეგობრობის ჯგუფები.

სოფიის წმინდა კლიმენტ ოხრიდსკის სახელობის უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის, ასევე, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტსა და ბულგარეთში ბაჩკოვოს მონასტრის ბიზანტიური მემკვიდრეობის კვლევით ინსტიტუტს შორის ჩამოყალიბებულია თანამშრომლობის ტრადიცია.

ისტორიულ-კულტურული ურთიერთობების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ბულგარეთის რესპუბლიკაში ძმები ბაკურიანისძეების მიერ დაარსებული ბაჩკოვოს მონასტერი, სადაც დაბრძანებულია ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი (ქართული) ხატი.

საქართველო ბულგარეთის ვაჭრობა

(მილიონი აშშ. დოლარი)

წლები

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ექსპორტი

62,31

59,36

108,2

82,3

62,1

93,7

69.7

150,8

164,1

იმპორტი

115,54

184,05

122,9

152,8

131,7

255,6

271.5

200

209,8

ბმულები:

საქართველოს საელჩო ბულგარეთის რესპუბლიკაში
საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩო
ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი
ბულგარეთის პარლამენტი
ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობა