საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

მდებარეობა : ბულგარეთის რესპუბლიკა

 

მისამართი : ქ. სოფია, ლოზენეცი 1164, კრიჩიმის ქ.,65

კოდი : + 359

ფაქსი : +359 (2) 868-34-27

ტელეფონი : +359 (2) 868-54-04

e-mail: bulgaria.emb@mfa.gov.ge

სამუშაო საათები: 09.00-18.00


 

საკონსულო საკითხები:

e-mail: bulgaria.emb@mfa.gov.ge

ცხელი ხაზი: 00359 896 799 737